Công ty Luật TNHH Sài Gòn Chí Nhân cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực Đất đai: Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn pháp luật đất đai và các thủ tục hành chính về đất đai: Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cho thuê, góp vốn quyền sử dụng đất … Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, nhà ở ? Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số: 09 09 05 89 83 dv-luat-dat-dai 1. Tư vấn về hợp đồng: – Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà; – Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu; 2. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên: 2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở: – Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà; – Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro; – Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật; – Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua. – Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán; – Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà; – Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán; – Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật. 2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở: – Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn; – Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ; – Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên; 3. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng – Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng; – Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà: – Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao; – Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng; – Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng; – Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu; – Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp; – Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng; 4. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng: – Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng; – Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực. – Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật; – Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên; 5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng: – Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi; – Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện; – Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;  
Nhắn tin Viber với chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua telegram