Công ty Luật TNHH Sài Gòn Chí Nhân cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp mới thành lập và trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh khi phát sinh các vấn đề pháp lý có quyền liên hệ trực tiếp với đội ngũ luật sư của chúng tôi để trao đổi các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp đang gặp phải thuộc mọi lĩnh vực trong phạm vi tư vấn của công ty: luat-doanh-nghiep-thumb

1. Đăng ký kinh doanh Công ty Luật TNHH Sài Gòn Chí Nhân tư vấn cho doanh nghiệp các quy định của pháp luật đối với từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh: – Thành lập doanh nghiệp; – Thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website; – Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm : rút/bổ sung ngành nghề kinh doanh; – Thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng/giảm vốn điều lệ; – Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty; thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty; – Thành lập chi nhánh công ty/ văn phòng đại diện; – Lập địa điểm kinh doanh; – Các nội dung khác có liên quan. 2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp hiện tại có thể không còn phù hợp và chưa đáp ứng được quy mô phát triển doanh nghiệp hoặc lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp: – Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn. – Thủ tục thông qua nội dung chuyển đổi loại hình công ty; – Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; – Phương án sử dụng lao động; – Thời hạn thực hiện chuyển đổi; – Thống nhất nội dung Điều lệ công ty chuyển đổi;  

Nhắn tin Viber với chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua telegram