THỪA KẾ

Khác với những tranh chấp khác, tranh chấp thừa kế thường diễn ra giữa những người thân trong gia đình. Nguyên nhân tranh chấp chủ yếu là do người để lại di sản không có di chúc hoặc di chúc không rõ ràng, hợp pháp. Các bên có cách hiểu khác nhau hoặc không có sự thông hiểu nhau trong xác định di sản và quyền hưởng di sản thừa kế.

Chính vì vậy, để hạn chế những tranh chấp có thể phát sinh, việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng soạn thảo di chúc đầy đủ, rõ ràng, phù hợp pháp luật và đạo lý luôn được chúng tôi đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, Công ty Luật TNHH Sài Gòn Chí Nhân luôn sẵn sàng với sự tận tâm cao nhất trong việc giải quyết các tranh chấp thừa kế; tư vấn, bảo vệ quyền lợi của khách hàng với vai trò Luật sư hoặc đại diện quý khách tham gia tố tụng tại tòa án các cấp.

Ngăn ngừa nguy cơ phát phát sinh tranh chấp, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong thời gian nhanh nhất, chi phí hợp lý nhất là mục tiêu và phương châm làm việc của chúng tôi trong hoạt động tư vấn và giải quyết tranh chấp thừa kế.

Dịch vụ của chúng tôi, gồm:

 1. Bảo vệ quyền lợi trong các tranh chấp thừa kế
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp thừa kế;
 • Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ làm việc với các bên liên quan để thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Trường hợp không thương lượng được hoặc khách hàng không muốn thương lượng, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng khởi kiện yêu cầu tòa phân chia thừa kế. Công việc của chúng tôi gồm:
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng thu thập hồ sơ, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện;
 • Soạn thảo đơn khỏi kiện và các đơn thư, văn bản cần thiết khác theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ, cùng khách hàng chuẩn bị bộ hồ sơ khởi kiện và yêu cầu Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật;
 • Tham gia đầy đủ các buổi làm việc, công khai chứng cứ, xét xử…, kịp thời kiến nghị, yêu cầu Tòa thực hiện các công việc cần thiết để bảo đảm, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại Tòa án các cấp;
 • Trong phạm vi pháp luật cho phép, thực hiện mọi công việc cần thiết khác để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng.
 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế gồm:
 • Quyền thừa kế; thời điểm, địa điểm mở thừa kế; thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 • Xác định di sản thừa kế; người thừa kế di sản; người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
 • Cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 • Xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm;
 • Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
 • Xác định thời hiệu về thừa kế;
 • Hình thức, nội dung di chúc và cách thức lập di chúc;
 • Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
 • Giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 • Quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;
 • Thủ tục gửi giữ di chúc;
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
 • Thủ tục Công bố di chúc;
 • Giải thích nội dung di chúc; 
 • Hiệu lực pháp luật của di chúc; 
 • Chỉ định người thừa kế; người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;