HÀNH CHÍNH

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, pháp luật cho phép tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện những hành vi hành chính, quyết định hành chính ra trước Tòa để phân xử theo quy định của pháp luật.

Với những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình tham gia vụ án hành chính, Công ty Luật TNHH Sài Gòn Chí Nhân luôn sẵn sàng tư vấn, bảo vệ quyền lợi trong việc khiếu nại, khởi kiện và giải quyết các vụ án hành chính. Đến với chúng tôi, các bạn sẽ được tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ trong suốt quá trình tố tụng tại Tòa án với một sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan;
  • Phân tích về tính hợp pháp hoặc trái pháp luật của các hành vi hành chính, quyết định hành chính; những thuận lợi. khó khăn trong việc khiếu nại, khởi kiện;
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng lựa chọn hướng giải quyết phù hợp nhất, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng;
  • Thu thập/hỗ trợ thu thập chứng cứ;
  • Soạn thảo đơn thư, các văn bản liên quan và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị bộ hồ sơ khiếu nại, khởi kiện;
  • Đại diện hoặc cùng khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng;
  • Tham gia tranh tụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng tại tòa án các cấp.