DÂN SỰ

Pháp luật về Dân sự theo nghĩa rộng là một lĩnh vực bao hàm rất nhiều vấn đề trong đời sống xã hội.

Tranh chấp về Dân sự là bất đồng, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ trong các mối quan hệ xã hội, sự xung đột này xuất hiện do hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các hợp đồng, giao kết. Khi xảy ra tranh chấp, các bên thường tìm đến các phương thức giải quyết khác nhau để giải quyết xung đột và tái lập sự cân bằng mà các bên có thể chấp nhận được.

Đối với các tranh chấp về Dân sự, Công ty Luật TNHH Sài Gòn Chí Nhân chú trọng đến mục tiêu bảo vệ lợi ích của khách hàng và tìm kiếm phương án có lợi nhất cho khách hàng với thời gian rút ngắn nhất. Đó có thể là biện pháp đàm phán, thương lượng, hòa giải, giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại (Đối với tranh chấp kinh doanh thương mại), hoặc giải quyết bằng con đường Tòa án. Nhưng quan trọng nhất là kết quả của các biện pháp đó được thi hành trên thực tế. Tại Công ty Luật TNHH Sài Gòn Chí Nhân, chúng tôi đồng hành cùng Quý khách hàng xuyên suốt trong quá trình giải quyết tranh chấp, từ giai đoạn đàm phán, thương lượng, hòa giải, tham gia tố tụng tại Trọng tài thương mại, Tòa án, cho đến giai đoạn thi hành án.

Dịch vụ của chúng gồm:

  • Tư vấn về các giao dịch về hợp đồng: Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay mượn tài sản, hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm;
  • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các loại hợp đồng dân sự như: hợp đồng mua bán, tặng, vay mượn, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, …
  • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến các giao dịch dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
  • Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền;
  • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài;
  • Tham gia tố tụng tại Tòa án, tham gia Tố Tụng tại Trọng Tài Thương Mại.