DOANH NGHIỆP

Đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tùy vào quy mô và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng nói chung, vai trò của bộ phận/nhân viên hành chính/pháp lý tỏ ra khá hữu dụng, hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục lao động/hành chính/pháp lý đơn giản hàng ngày. Tuy nhiên, đặt lên vai bộ phận này nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn pháp lý trong hoạt động quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, như một sự thay thế vai trò của vị Luật sư là điều không thể.

Luật sư Nguyễn Cao Trí thường xuyên tiếp xúc, giải quyết những vụ án, vụ việc thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, luật sư có thể giúp doanh nghiệp đưa ra giải pháp một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Dịch vụ của chúng tôi gồm:

 • Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính;
 • Tư vấn về pháp luật hành chính, lao động, dân sự, kinh doanh, thương mại….;
 • Tư vấn, soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng và văn bản mang tính pháp lý;
 • Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong và ngoài doanh nghiệp; 
 • Tư vấn giải pháp xử lý nợ khó đòi; 
 • Tư vấn thành lập, thay đổi, mua bán, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh;
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu; 
 • Tư vấn soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ các phòng ban; mô tả công việc, định biên nhân sự;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên; quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật v.v…;
 • Tư vấn xây dựng cơ chế trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động;
 • Tư vấn giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy v.v…;
 • Tư vấn tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi, đến…;
 • Tư vấn về việc phổ biến, hướng dẫn các chế độ, chính sách, văn bản pháp luật;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; 
 • Tư vấn thực hiện các chính sách khác về lao động;